Verwelkom uw aanwezigen, op een veilige manier

Kenmerken om aan al uw behoeften te voldoen: volledige rapporten, professionele uitrusting...

Beheer uw toegang

De eenvoudigste manier om de toegang tot uw evenementen te controleren.

De tick­ets van uw deel­ne­mers hebben een unieke QR-code en bar­code die kun­nen wor­den ges­cand met de WeezA­c­cess-app of onze WeezA­c­cess Pro-oploss­ing. Een papieren lijst is ook beschik­baar voor al uw evenementen.

 • Een gratis controle-app.

  De gratis WeezA­c­cess Mobile-toe­gangscon­t­role-app is beschik­baar voor iOS en Android. De tick­ets wor­den ges­cand met de cam­era van uw smartphone. 

 • Verwelkom uw aanwezigen met WeezAccess Listing.

  Creëer, down­load en print uw toe­gangsli­jst om deel­ne­mers te ver­welkomen en de toe­gang tot uw even­e­ment te beveiligen. 

Ontvang gedetailleerde aanwezigheidsrapporten.

U hebt op elk moment toe­gang tot aan­wezighei­d­srap­porten en een scangeschiede­nis. Ze zijn onmid­del­lijk zicht­baar op uw dash­board en kun­nen wor­den gedown­load in een CSV-formaat.

Begin nu!
 • weezevent-wf-illu-terminalaccess-1900x1425

  Valideer ook de tickets van de handelaars.

  Verkoopt u uw tick­ets ook via retail­netwerken zoals Seet­ick­ets, Tick­et­mas­ter, Peatix en meer? Impor­teer deze tick­ets op je Weezevent-dash­board en u kan ze op de dag zelf valideren. 

 • weezevent-wf-illu-accesslog-1900x1425

  Stel flexibele toegangslijsten op.

  Bew­erk toe­gangsli­jsten op de manier die u nodig hebt. Groepeer uw deel­ne­mers per even­e­ment, tick­et­type of tijd­slot om hen aangepaste toe­gangsrecht­en te geven. Er zijn veel toegangsmogelijkheden. 

Operatoren creëren voor een beter beheer.

Oper­a­tors zijn iden­ti­fiers voor toe­gangscon­t­role. Ze wor­den gevraagd bij het ope­nen van de WeezA­c­cess Pro appa­rat­en. U kunt zoveel oper­a­tor­profie­len aan­mak­en als u wilt en zo aan­wezighei­dssta­tistieken per toe­gangspunt verkrijgen.

Kozen al voor

Klaar om uw evenement te lanceren?

Contacteer ons

 • Hoe controleer ik de e‑tickets die aan de ingang van het evenement worden getoond?

  Er zijn ver­schil­lende oplossingen

  Elk tick­et heeft een uniek num­mer dat aan een order­num­mer is gekop­peld. Con­troleer deze tick­ets met onze spe­ciale con­troleap­pa­ratu­ur of door gebruik te mak­en van onze gratis smart­phone app, beschik­baar op iOS en Android, of via onze pro­fes­sionele WeezA­c­cess pro terminals.

 • Is het mogelijk om lijsten van verkochte tickets buiten Weezevent te integreren?

  Verza­mel al uw tick­ets op een plaats

  Vul de offline gemaak­te reg­is­traties in vanu­it uw plan­ner inter­face op onze web­site. Als u uw tick­ets op andere web­sites verkoopt, kunt u ze gemakke­lijk importeren in uw Weezevent tick­et­ing ser­vice. Met slechts één lijst kunt u uw plan­ning gemakke­lijk­er online doen!

 • Hoe krijg ik toegang tot de lijst van inschrijvers?

  Gemakke­lijk en op elk moment

  U kunt de lijst van gereg­istreerde deel­ne­mers op elk moment raad­ple­gen via uw online inter­face. Zij wordt bijgew­erkt met elke nieuwe inschri­jv­ing. Indi­en u dat wenst, kunt u ze met één klik down­load­en in excel (.csv) of PDF-for­maat, zodat u uw gegevens gemakke­lijk kunt verwerken!