Een evenementen ticket oplossing die voor jou is gemaakt.

Ticketing & Registratie

Creƫer uw eigen gepersonaliseerde online ticketing voor evenementen en beheer eenvoudig uw registraties om het succes van al uw evenementen te garanderen.

Maak je gratis account aan
weezevent-weezticket-1900x1871

Gebruiksvriendelijke ticketingsoftware voor evenementen.

Onze online tickĀ­etĀ­ingĀ­softĀ­ware ā€” WeezTickĀ­et ā€” is in slechts enkele minuten volledig ingesteld en volĀ­doet aan al uw behoeften. Je vinĀ­dt er alle tools die je nodig hebt om je regĀ­isĀ­traties en kaartverkoop onafhankeĀ­lijk te beheren, ongeacht de omvang van je evenĀ­eĀ­ment en je branche. Word een online tickĀ­etĀ­ing speĀ­cialĀ­ist zonĀ­der enige trainĀ­ing of vaardigheĀ­den.

Maak uw ticket platform gratis aan
weezevent-wf-illu-backhome-1900x1425

 • Makkelijk op te zetten.
 • Ticketinkomsten worden elke twee weken uitbetaald.
 • Betaal alleen als je tickets met waarde verkoopt.
 • Klaar in 5 minuten.
 • weezevent-wf-illu-facebook-1900x1425

  Verkoop je tickets in een handomdraai.

  Verkoop je tickĀ­ets overĀ­al! Met slechts een paar klikken inteĀ­greer je je tickĀ­etĀ­ing eenĀ­voudig en snel in je webĀ­site, je Weezevent minĀ­isite of een FaceĀ­book-pagĀ­iĀ­na/evenĀ­eĀ­ment. Verkoop uw tickĀ­ets ook op locatie met onze proĀ­fesĀ­sionele oplossĀ­ing ā€” de Weezevent-kasĀ­sa ā€” of rechtĀ­streeks vanuĀ­it uw tickĀ­etĀ­beĀ­heerĀ­inĀ­terĀ­face met uw eigen appaĀ­ratuĀ­ur.

 • weezevent-wf-illu-widgetticket

  Maak eenvoudig uw online ticketing aan.

  CreĆ«er je online tickĀ­etĀ­ing in 5 minuten, stipt. PerĀ­sonĀ­aliseer uw tickĀ­etĀ­ing door deze aan te passen aan uw kleuren, uw grafisch ontwerp, uw activiteitĀ­enĀ­secĀ­tor en meer! Het zelfĀ­beĀ­diĀ­enĀ­ingsloket van WeeztickĀ­et is beschikĀ­baar voor alle organĀ­isatoren van evenĀ­eĀ­menten. Verkoop en disĀ­tribueer tickĀ­ets in uw imaĀ­go en dat van uw deelĀ­neĀ­mers.

Gratis voor gratis evenementen.

U deelt gratis tickĀ­ets uit? GeniĀ­et van gratis online tickĀ­etĀ­ing voor al je gratis evenĀ­eĀ­menten. Onze tarieven zijn voorzien om aan alle budĀ­getĀ­ten te volĀ­doen en onze oplossĀ­ing brengt geen kosten of abonĀ­nementen in rekenĀ­ing. CreĆ«er je tickĀ­etĀ­ing zonĀ­der comĀ­missie!

Maak uw ticket platform gratis aan

Uw volledige virtuele ticket box office.

Maak gasĀ­tenĀ­liĀ­jsten, genereer verĀ­schilĀ­lende soorten tickĀ­ets ā€” eā€‘tickets, therĀ­misĀ­che tickĀ­ets, passĀ­books en faciliĀ­teer genumĀ­merde zitĀ­plaatĀ­sen ā€¦ Het digĀ­iĀ­tale tickĀ­etĀ­ingsysĀ­teem van Weezevent biedt meerdere aanĀ­vulĀ­lende funcĀ­ties voor de verkoop van tickĀ­ets: reserverinĀ­gen, regĀ­isĀ­tratie, uitnĀ­odiginĀ­gen ā€¦ Laat u verĀ­leiĀ­den door het comĀ­plete aanĀ­bod en het gebruiksĀ­geĀ­mak!

weezevent-wf-illu-backticket-1900x1425
 • Reservaties.

  Maak online reserverinĀ­gen met Weezevent en word op de dag van het evenĀ­eĀ­ment betaald. OrganĀ­iseer uw terugkĀ­erende activiteitĀ­en door meerdere tarieven en sessies aan te bieden. Kies ervoor om een betalĀ­ing of aanĀ­beĀ­talĀ­ing van je bezoekĀ­ers te ontĀ­vanĀ­gen en voeg indiĀ­en nodig handĀ­matig nieuwe reserverinĀ­gen toe.

 • Stuur uitnodigingen.

  Maak indruk op je bezoekĀ­ers door unieke online uitnĀ­odiginĀ­gen te makĀ­en. ImporĀ­teer in een oogĀ­wenk de conĀ­tactĀ­gegevens van uw gasĀ­ten en stuĀ­ur ze origĀ­inele tickĀ­ets. PerĀ­sonĀ­aliseer zowĀ­el de begeleiĀ­dende boodĀ­schap als de tickĀ­ets. Je bezoekĀ­ers willen zich speĀ­ciĀ­aal voeĀ­len. Het is aan jou om ze dat te latĀ­en voeĀ­len!

 • Ontvang uw betalingen online.

  Weezevent is veel meer dan alleen online tickĀ­etĀ­ing, het stelt clubs en vereniginĀ­gen in staat om een online betalĀ­ingsmodĀ­ule in hun webĀ­site te inteĀ­grĀ­eren, forĀ­mulieren te makĀ­en en lidĀ­maatschapĀ­pen te beheren. Beheer uw lidĀ­maatschapĀ­pen, bijĀ­draĀ­gen en donaties nu veilig online!

 • weezevent-wf-illu-followticket

  Real time opvolging van jouw verkoop en registraties. In Ć©Ć©n oogopslag!

  Volg in Ć©Ć©n oogopĀ­slag uw online-kaartverkoop, beheer uw regĀ­isĀ­traties en reserverinĀ­gen in realĀ­time rechtĀ­streeks vanuĀ­it uw Weezevent-beheerĀ­inĀ­terĀ­face. Een dashĀ­board toont je alle cijfers en inforĀ­matie van je evenĀ­eĀ­ment.

 • weez-wf-illu-liste-participants

  Uw klantendatabase is van u en alleen van u.

  De verzaĀ­melde gegevens zijn uw eigenĀ­dom, Weezevent gebruikt deze zelf niet, verkoopt ze niet door en zal dit nooit doen. VerzaĀ­mel op een veilige manier de inforĀ­matie die u interĀ­esseert om deelĀ­neĀ­mers aan uw evenĀ­eĀ­menten te kwalĀ­iĀ­fiĀ­ceren. Pas de velden van uw forĀ­mulieren aan ā€” verĀ­volĀ­gkeuzeliĀ­jsten, selecĀ­tievakĀ­jes, tekĀ­stĀ­vakken, enz.

Uw omzet wordt automatisch 2 keer per maand uitbetaald!

Wacht niet tot het einde van je evenĀ­eĀ­ment om je tickĀ­etinkomĀ­sten te innen. Uw inkomĀ­sten worĀ­den automaĀ­tisch op de 1e en 16e van elke maand op de bankrekenĀ­ing van uw keuze gestort. Wij bezorĀ­gen u ook tweemaanĀ­delijks een overzicht voor uw boekhoudĀ­ing.

De grootste evenementen gebruiken ons, de kleinere ook.

Voor elke behoefte hebben we een eenĀ­voudiĀ­ge kant-en-klare oplossĀ­ing. WorkĀ­shops, conĀ­ferĀ­enĀ­ties, conĀ­certen of muziekĀ­fesĀ­tiĀ­vals, de online tickĀ­etĀ­ing- en regĀ­isĀ­tratieoĀ­plossĀ­ing van Weezevent wordt gebruikt door meer dan 170.000 evenĀ­eĀ­mentenĀ­planĀ­ners van alle soorten. Doe met hun mee!

Maak gratis een account aan

Zij kozen al voor

Klaar om uw online ticketing te lanceren?

Contacteer ons
nieuwsbrief-succes