Een evenementen ticket oplossing die voor jou is gemaakt.

Ticketing & Registratie

Creƫer uw eigen gepersonaliseerde online ticketing voor evenementen en beheer eenvoudig uw registraties om het succes van al uw evenementen te garanderen.

Maak je gratis account aan

Gebruiksvriendelijke ticketingsoftware voor evenementen.

Onze online tickĀ­etĀ­ingĀ­softĀ­ware ā€” WeezTickĀ­et ā€” is in slechts enkele minuten volledig ingesteld en volĀ­doet aan al uw behoeften. Je vinĀ­dt er alle tools die je nodig hebt om je regĀ­isĀ­traties en kaartverkoop onafhankeĀ­lijk te beheren, ongeacht de omvang van je evenĀ­eĀ­ment en je branche. Word een online tickĀ­etĀ­ing speĀ­cialĀ­ist zonĀ­der enige trainĀ­ing of vaardigheden.

Maak uw ticket platform gratis aan
weezevent-wf-illu-backhome-1900x1425

 • Makkelijk op te zetten.
 • Ticketinkomsten worden elke twee weken uitbetaald.
 • Betaal alleen als je tickets met waarde verkoopt.
 • Klaar in 5 minuten.
 • weezevent-wf-illu-facebook-1900x1425

  Verkoop je tickets in een handomdraai.

  Verkoop je tickĀ­ets overĀ­al! Met slechts een paar klikken inteĀ­greer je je tickĀ­etĀ­ing eenĀ­voudig en snel in je webĀ­site, je Weezevent minĀ­isite of een FaceĀ­book-pagĀ­iĀ­na/evenĀ­eĀ­ment. Verkoop uw tickĀ­ets ook op locatie met onze proĀ­fesĀ­sionele oplossĀ­ing ā€” de Weezevent-kasĀ­sa ā€” of rechtĀ­streeks vanuĀ­it uw tickĀ­etĀ­beĀ­heerĀ­inĀ­terĀ­face met uw eigen apparatuur.

 • weezevent-wf-illu-widgetticket

  Maak eenvoudig uw online ticketing aan.

  CreĆ«er je online tickĀ­etĀ­ing in 5 minuten, stipt. PerĀ­sonĀ­aliseer uw tickĀ­etĀ­ing door deze aan te passen aan uw kleuren, uw grafisch ontwerp, uw activiteitĀ­enĀ­secĀ­tor en meer! Het zelfĀ­beĀ­diĀ­enĀ­ingsloket van WeeztickĀ­et is beschikĀ­baar voor alle organĀ­isatoren van evenĀ­eĀ­menten. Verkoop en disĀ­tribueer tickĀ­ets in uw imaĀ­go en dat van uw deelnemers.

Gratis voor gratis evenementen.

U deelt gratis tickĀ­ets uit? GeniĀ­et van gratis online tickĀ­etĀ­ing voor al je gratis evenĀ­eĀ­menten. Onze tarieven zijn voorzien om aan alle budĀ­getĀ­ten te volĀ­doen en onze oplossĀ­ing brengt geen kosten of abonĀ­nementen in rekenĀ­ing. CreĆ«er je tickĀ­etĀ­ing zonĀ­der commissie!

Maak uw ticket platform gratis aan

Uw volledige virtuele ticket box office.

Maak gasĀ­tenĀ­liĀ­jsten, genereer verĀ­schilĀ­lende soorten tickĀ­ets ā€” eā€‘tickets, therĀ­misĀ­che tickĀ­ets, passĀ­books en faciliĀ­teer genumĀ­merde zitĀ­plaatĀ­sen ā€¦ Het digĀ­iĀ­tale tickĀ­etĀ­ingsysĀ­teem van Weezevent biedt meerdere aanĀ­vulĀ­lende funcĀ­ties voor de verkoop van tickĀ­ets: reserverinĀ­gen, regĀ­isĀ­tratie, uitnĀ­odiginĀ­gen ā€¦ Laat u verĀ­leiĀ­den door het comĀ­plete aanĀ­bod en het gebruiksgemak!

weezevent-wf-illu-backticket-1900x1425
 • Reservaties.

  Maak online reserverinĀ­gen met Weezevent en word op de dag van het evenĀ­eĀ­ment betaald. OrganĀ­iseer uw terugkĀ­erende activiteitĀ­en door meerdere tarieven en sessies aan te bieden. Kies ervoor om een betalĀ­ing of aanĀ­beĀ­talĀ­ing van je bezoekĀ­ers te ontĀ­vanĀ­gen en voeg indiĀ­en nodig handĀ­matig nieuwe reserverinĀ­gen toe.

 • Stuur uitnodigingen.

  Maak indruk op je bezoekĀ­ers door unieke online uitnĀ­odiginĀ­gen te makĀ­en. ImporĀ­teer in een oogĀ­wenk de conĀ­tactĀ­gegevens van uw gasĀ­ten en stuĀ­ur ze origĀ­inele tickĀ­ets. PerĀ­sonĀ­aliseer zowĀ­el de begeleiĀ­dende boodĀ­schap als de tickĀ­ets. Je bezoekĀ­ers willen zich speĀ­ciĀ­aal voeĀ­len. Het is aan jou om ze dat te latĀ­en voelen! 

 • Ontvang uw betalingen online.

  Weezevent is veel meer dan alleen online tickĀ­etĀ­ing, het stelt clubs en vereniginĀ­gen in staat om een online betalĀ­ingsmodĀ­ule in hun webĀ­site te inteĀ­grĀ­eren, forĀ­mulieren te makĀ­en en lidĀ­maatschapĀ­pen te beheren. Beheer uw lidĀ­maatschapĀ­pen, bijĀ­draĀ­gen en donaties nu veilig online!

 • weezevent-wf-illu-followticket

  Real time opvolging van jouw verkoop en registraties. In Ć©Ć©n oogopslag!

  Volg in Ć©Ć©n oogopĀ­slag uw online-kaartverkoop, beheer uw regĀ­isĀ­traties en reserverinĀ­gen in realĀ­time rechtĀ­streeks vanuĀ­it uw Weezevent-beheerĀ­inĀ­terĀ­face. Een dashĀ­board toont je alle cijfers en inforĀ­matie van je evenement.

 • weez-wf-illu-liste-participants

  Uw klantendatabase is van u en alleen van u.

  De verzaĀ­melde gegevens zijn uw eigenĀ­dom, Weezevent gebruikt deze zelf niet, verkoopt ze niet door en zal dit nooit doen. VerzaĀ­mel op een veilige manier de inforĀ­matie die u interĀ­esseert om deelĀ­neĀ­mers aan uw evenĀ­eĀ­menten te kwalĀ­iĀ­fiĀ­ceren. Pas de velden van uw forĀ­mulieren aan ā€” verĀ­volĀ­gkeuzeliĀ­jsten, selecĀ­tievakĀ­jes, tekĀ­stĀ­vakken, enz. 

Uw omzet wordt automatisch 2 keer per maand uitbetaald!

Wacht niet tot het einde van je evenĀ­eĀ­ment om je tickĀ­etinkomĀ­sten te innen. Uw inkomĀ­sten worĀ­den automaĀ­tisch op de 1e en 16e van elke maand op de bankrekenĀ­ing van uw keuze gestort. Wij bezorĀ­gen u ook tweemaanĀ­delijks een overzicht voor uw boekhouding.

De grootste evenementen gebruiken on, de kleinere ook.

Voor elke behoefte hebben we een eenĀ­voudiĀ­ge kant-en-klare oplossĀ­ing. WorkĀ­shops, conĀ­ferĀ­enĀ­ties, conĀ­certen of muziekĀ­fesĀ­tiĀ­vals, de online tickĀ­etĀ­ing- en regĀ­isĀ­tratieoĀ­plossĀ­ing van Weezevent wordt gebruikt door meer dan 170.000 evenĀ­eĀ­mentenĀ­planĀ­ners van alle soorten. Doe met hun mee!

Maak gratis een account aan

Kozen al voor

Klaar om uw online ticketing te lanceren?

Contacteer ons