Sluit je aan bij PlayPass og Weezevent voor de zomerjob van je leven!

Op zoek naar een leuke zomerjob? Hou je van festivals? Combineer de twee door ons team te versterken op de grootste festivals van Europa! Scroll naar beneden om deze zomer op avontuur te gaan!

Aanvraag indienen

  • +50 open posities
  • Van mei tot september 2022
  • Op meer dan 200 festivals
  • Alle profielen zijn welkom

Seizoensgebonden werken voor PlayPass og Weezevent, wat betekent dat?

Tij­dens ons hoog­seizoen doen we beroep op free­lancers, tijdelijke con­tracten en seizoens­medew­erk­ers om een kwaliteitsvolle onder­s­te­un­ing te garan­deren aan alle organ­isatoren die gebruik mak­en van onze Weezevent-oplossingen.

Samen met de pro­ject­man­ag­er van het even­e­ment ben je ver­ant­wo­ordelijk voor de vol­gende taken:

  • Voor­berei­d­ing en imple­men­tatie van onze hard­ware op locatie
  • Train­ing geven aan het per­son­eel op het even­e­ment (cash­less, tick­et­ing en toegang)
  • Beant­wo­or­den van vra­gen van bezoekers
  • Zor­gen voor de goede werk­ing van onze appa­ratu­ur tij­dens het evenement
  • Mee instaan voor een goede com­mu­ni­catie naar de organ­isatie toe
Aanvraag indienen

Waarom zou je solliciteren?

Sluit je aan bij het Weezevent team en ont­dek de even­e­menten­wereld vanu­it een ander per­spec­tief. Doe prak­tijk­er­var­ing op, op de groot­ste fes­ti­vals van Europa.

Of het nu voor één of meerdere shifts is, en ongeacht je ervar­ing of vaardighe­den, je zomer­job zal anders zijn dan alle andere!

Aanvraag indienen

Solliciteer in 1 klik!


We nemen con­tact met je op zodra er een overeenkomt is met je beschikbaarheid.

Doe mee met enkele van Europa’s grootste festivals

Klaar om ons team te komen versterken?

Kom er bij!